» 
XY LANH THỦY LỰC ÁP...

XY LANH THỦY LỰC ÁP SUẤT CAO KCC


XY LANH THỦY LỰC ÁP SUẤT CAO KCC

Chi tiết dòng sản phẩm xy lanh thủy lực chịu áp suất cao từ nhà sản xuất KCC của Hàn Quốc

High-pressure Hydraulic Cylinder

  • Xi lanh thủy lực tiêu chuẩn loại thanh kéo
  • Tăng gấp đôi hoạt động của xy lanh thủy lực cho 2100kgf/cm2 với một nòng từ Ø40 đến Ø160.
  • Hiệu năng cao tấm nệm để giảm sốc khi dừng

Model:

KP210H-1SD40
KP210H-1SD50
KP210H-1SD63
KP210H-1SD80
KP210H-1SD100
KP210H-1SD125
KP210H-1SD140
KP210H-1SD150
KP210H-1SD160
KP210H-1LA40
KP210H-1LA50
KP210H-1LA63
KP210H-1LA80
KP210H-2LA100
KP210H-2LA125
KP210H-2LA140
KP210H-2LA150
KP210H-2LA160
KP210H-2FA40
KP210H-2FA50
KP210H-2FA63
KP210H-2FA80
KP210H-2FA100
KP210H-2FB125
KP210H-2FB140
KP210H-2FB150
KP210H-2FB160
KP210HW-1SD40
KP210HW-1SD50
KP210HW-1SD63
KP210HW-1SD80
KP210HW-1SD100
KP210HW-1SD125
KP210HW-1SD140
KP210HW-1SD150
KP210HW-1SD160
KP210HW-1LA40
KP210HW-1LA50
KP210HW-1LA63
KP210HW-1LA80
KP210HW-2LA100
KP210HW-2LA125
KP210HW-2LA140
KP210HW-2LA150
KP210HW-2LA160
KP210HW-2FA40
KP210HW-2FA50
KP210HW-2FA63
KP210HW-2FA80
KP210HW-2FA100
KP210HW-2FB125
KP210HW-2FB140
KP210HW-2FB150
KP210HW-2FB160

Thông số kỹ thuật xy lanh thủy lực chịu áp suất cao KP210H Series:

Type

Standard

Auto switch attached type

KP210H

KP210HL

Bore size

Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100, Ø125, Ø140, Ø160

Operating pressure

214.3kgf/cm2 (21.0MPa)

Max. Operating pressure

Head side 250kgf/cm2 (24.5MPa)

Rod side 270kgf/cm2 (26.5MPa)

Proof pressure

321.4kgf/cm2 (31.5MPa)

Min. Operating pressure

Head side ≤4.59kgf/cm2 (0.45MPa),

Rod side ≤3.06kgf/cm2 (0.3MPa)

Operating piston speed

8~300mm/sec

Ambient & fluid temperature

-10 ~ 80°C

-10 ~ 70°C

Cushion

Metal fitting type

Working oil

Petroleum-based fluid

Tolerance of thread

KS class 2

Tolerance of stroke

0~100mm

+0,8

0

101-250mm

+1,0

0

251-630mm

+1,25

0

631-1000mm

+1,4

0

1001-1600mm

+1,6

0

1601-2000mm

+1,8

0

Tube material

Carbon steel for machine

structural use

Stainless steel

Mounting style

SD, LA, FA, FB, CA, CB, TA, TC

               

 

  • Đồng Nai:
  • Bình Dương:

Kinh doanh 02

Kinh doanh 03

Kinh doanh 04

Kinh Doanh05

Hỗ trợ kĩ thuật

supports

ngananhphat-nt