» 
BỘ LỌC TPC

BỘ LỌC TPC


BỘ LỌC TPC

Chi tiết dòng sản phẩm bộ lọc ( filter ) của nhà sản xuất TPC Korea được chia làm nhiều loại khác nhau

Filter PF2 series

Model:

PF2-N01BD-J2
PF2-N01BD-J4
PF2-N01BD2-J2
PF2-N01BD2-J4
PF2-N01BD5-J2
PF2-N01BD5-J4
PF2-N02BD-J2
PF2-N02BD-J4
PF2-N02BD2-J2
PF2-N02BD2-J4
PF2-N02BD5-J2
PF2-N02BD5-J4
PF2-G01BD-J2
PF2-G01BD-J4
PF2-G01BD2-J2
PF2-G01BD2-J4
PF2-G01BD5-J2
PF2-G01BD5-J4
PF2-G02BD-J2
PF2-G02BD-J4
PF2-G02BD2-J2
PF2-G02BD2-J4
PF2-G02BD5-J2
PF2-G02BD5-J4

Filter PF3 series

Model:

PF3-N02BD-J2
PF3-N02BD-J4
PF3-N03BD-J2
PF3-N03BD-J4
PF3-G02BD-J2
PF3-G02BD-J4
PF3-G03BD-J2
PF3-G03BD-J4

Filter PF4 series

Model:

  • Đồng Nai:
  • Bình Dương:

Kinh doanh 02

Kinh doanh 03

Kinh doanh 04

Kinh Doanh05

Hỗ trợ kĩ thuật

supports

ngananhphat-nt